За всички почитатели на аудио книгите – излезе “Княжевна Лада” в Сторител. Приятно слушане!