В ДВОРА НА СЕЛО

 

 

В двора селски – мараня,

патицата излетя,

а петелът пъстропер

сви крила и стана чер.

 

Ежко Бежко изсумтя

и на Маца налетя.

Котката сниши снага

и гърба изви в дъга.

 

Пуйка силно изкрещя.

Гъска грозно изпищя..

Таралежът се зави

бързо в своите бодли.

 

Шаро се съдра от лай.

Маца скри се вкъщи май.

А пък мишката Езра`

зърно бързо насъбра.

 

Кума Лиса се сниши

мисли и не се реши

да се вмъкне и открадне

в двора пилета по пладне.

 

 

Из книжка “В гората”