ЩЪРКЕЛИ

 

 

Щъркелката във гнездото

храни малкото, горкото

то не може да лети

само храни се и спи.

 

Татко щърк в полето крачи,

търси жаби и свирачи,

с клюна дълъг ги захваща,

на децата си ги праща.

 

Бързо малките растат,

вече на крака стоят,

а в гнездото са додето

полетят сами в небето.

 

Вече щъркелите бели

със децата полетели

тракат с клюнове  и волно

реят се в небе свободно.

 

Всички кацат по тревата,

ходят важно по земята,

хранят се, че есента

ще отлитат на ята.

 

 

 

 

Из книжка “В гората”