Ден: 28.05.2024

За романа “Извънземният Лоте”За романа “Извънземният Лоте”

В град Пиргос край морето пристигат зеленокожи извънземни на разузнаване, свалят с НЛО кълбо – лаборатория “Убежище” в езерото сред папура до гората и оставят Лоте да следи работата на