Приказки за птици

Приказки за птици

ПИЛЕТО ПИПИ

ПИЛЕТО ПИПИ Стана Апостолова   Тази пролет в птичия двор цари голямо оживление. Белите и кафяви кокошки измътиха много красиви пиленца. Сега господари на кокошките са петлите Пернат и Пъстропер от красивата порода виандот. Затова пилетата са много едри и жилави. Едно от малките на бялата квачка е много приказливо. По цял ден писука: „Пи-пи-пи”....

ПУЙКАТА АТЛАЗЕНА

ПУЙКАТА АТЛАЗЕНА   Стана Апостолова     В птичия двор пуйките са на особено уважение от стопанката. Тя им отделя много повече внимание, отколкото на всички останали птици. За излюпилите се през пролетта пуйчета това е естествено. Директорката на птичето училище, старата пуйка госпожа Важна непрекъснато ги наставлява и им обяснява, че най-красиви и възпитани...

ПАТЕТО ЦУКИ

ПАТЕТО ЦУКИ   Стана Апостолова     Старата сива патица измъти малко яйца тази година. Само три патета – две женски и едно мъжко. Мъжкото непрекъснато пада и става, дори звуците, които издава не приличат на нищо. Сякаш хълцука по някакъв безподобен начин. Скоро всички млади птици в двора го вземат на подбив и го...

ПЕРНАТ И ПЪСТРОПЕР

ПЕРНАТ И ПЪСТРОПЕР   Стана Апостолова   В птичият двор господар на кокошките е петелът Рот. Той има едри кафяви гърди, червен гребен и гъсто червеникаво оперение на крилата и опашката. Името му идва от породата ротайлънд с която кокошето царство много се гордее. Той се събужда преди изгрев и качен на стобора почва да...

ТРИТЕ ГЪСЕТА

ТРИТЕ ГЪСЕТА Стана Апостолова В стопанския двор е широко и удобно да се живее. Особено за пернатите домашни създания. Те по цял ден се разхождат на воля и само вечер спят в курника. Даже има привилегировани птици като гъските и патиците. Тях ги пускат навън. Селската река е наблизо и там е пълно с плувци....