ВРЯВА В ГОРАТА

ВРЯВА В ГОРАТА     Катеричка рунтавелка, пухкава, на име Белка скача на дебела клонка. „Ихуу, ахуу, хайде гонка!”   – вика във гората гъста А пък свраката чевръста граква както й приляга: „Аз летя, ще те надбягам!”   Идват малки гургулици, после още пъстри птици, две красиви невестулки, костенурки – млади булки.   Пълни...