“Всеки е герой на собствената си история” „Завършвам всяка глава с поанта, резолюция, завой, разкритие, нова брънка … нещо, което ще ви накара да искате да прочетете следващата глава за този герой.“ “Имам още много книги, които желая да напиша.” “Бих искал историята да ме заведе на място, където никогаContinue Reading