Структура на наратива В дългогодишния си опит в описването на истории, съм се убедила, че написаното съвсем не е това, което съм имала предвид, почвайки разказа. Формулирането на намерението никога не е това, което създавам. НО разбирането на структурата на наратива все пак е полезно. Като редактор съм се убедила,Continue Reading